مشاوره ستاره حمیدی

مشاوره ستاره حمیدی

آزمون MCMI_III

۲۰۰٬۰۰۰ تومان

آزمون MCMI_III

‌جهت اجرای آزمون پس از پرداخت هزینه از واحد پشتیبانی لینک اجرای آزمون برای شما ارسال خواهد شد، پس از اجرای آزمون دکمه ارسال به متخصص را انتخاب نمایید و پس از یک روز کاری تفسیر برای شما ارسال خواهد شد

ورود اطلاعات و پرداخت

تومان

پرداخت امن